Menu

B2B Sales Mobil sælgerløsning

Intervalbesøg, indsats- og kampagnestyring, ordreforslag via Dynamics 365

Undgå mælkeruten, besøg de kunder der har størst potentiale, målret dine indsatser og øg derved din indtjening.

B2B Sales er en overbygning til Dynamics 365 CRM. Det vil sige, et standard modul der henvender sig til virksomheder, der har en mobil salgsorganisation, hvor kunder og emner besøges ud fra fastlagte intervaller. Naturligvis under hensyntagen til kundens potentiale.

Den mobile sælger har altid adgang til vigtige data om kunden og kan løbende tilføje nye informationer via tablet eller smartphone.

I forbindelse med besøgene eller som ekstra besøg, kan der tilknyttes målrettede indsatser/kampagner. Er der brug for at optage en ordre eller oprette ordrekladde vil dette også være muligt.

Enkel prissætning på Field Sales Management modulet. Link til prisblad på Field Sales Management. 

 

 

Overbygningen indeholder 3 moduler.

 

Vil du høre mere om B2B Sales til Dynamics 365? Link: udfyld kontaktformular så sender vi dig et produktblad eller ring på 3168 1300 så fortæller vi dig gerne mere om B2B Sales modulet. Det er helt uforpligtende.

B2B Sales Dynamics CRM Grundmodel

Det er vigtigt at nævne, at modulet indeholder igangsætning, uddannelsesvideoer, hotline/support samt løbende opdatering til den nyeste version.

Grundmodulet tager hånd om de grundlæggende elementer, der primært relaterer sig til salgsorganisationer, der besøger kunder/emner i fastlagte intervaller. Det vil sige hvilke virksomheder der skal besøges, hvem der skal besøge kunden og hvor ofte kunden/emnet besøges.

Her et lille praktisk eksempel:

 1. Indledningsvis kategoriseres kunderne. F eks. A-kunder/B-kunder osv.
 2. Der kan frit oprettes nye kategorier som indeholder besøgsintervaller, estimeret besøgstid, m.m.
 3. En kunde kan have tilknyttet flere sælgere med forskellige besøgsmønstre.
 4. Når en sælger f.eks. har 50 A-kunder, 100 B-kunder og 50 C-kunder, kan du straks se, hvor mange dage der skal bruges på at besøge alle kunder i de planlagte intervaller hvert år.
 5. Når et besøg er afholdt og der udfyldes en besøgsrapport, bliver det næste møde automatisk planlagt. Ønskes en længere planlægning, eks. 3 eller 6 måneder frem, er det muligt
 6. Du kan naturligvis altid selv flytte rundt på de enkelte møder.
 7. Er sælgeren f.eks. syg en dag eller 2, eller skal der afholdes ferie, kan møderne flyttes til en anden sælger eller møderne kan nemt flyttes en eller flere dage/uger frem.
 8. Via et eller flere Dashboard har den enkelte sælger og salgsledelsen altid et samlet overblik over aktivitetsniveauet.

Løsningen sælges som et fast abonnement pr. sælger pr. måned samt en lav opstarts omkostning. Abonnementet indeholder naturligvis også løbende opdateringer samt hotline.

B2B Sales Dynamics CRM Modul 1 – styring af indsatser

Typisk vil der være brug for at kunne målsætte og planlægge udvalgte indsatser for en given periode. Styring af indsatser håndteres i modul 1.

Styring af indsatser håndteres på den måde, at der først vælges en periode inden for hvilken indsatsen skal udføres, herefter herefter udvælges målgruppen og dernæst hvilken indsats der skal udføres. Her et lille praktisk eksempel:

 • Juni måned ønskes der lanceret i nyt produkt – indsats.
 • Alle A-kunder skal besøges i forbindelse med indsatsen – målgruppe.
 • Der vælges om besøgene er en del af de faste besøg eller om det er ekstra besøg – planlægning.
 • Besøgene afholdes og markeres som udført eller eventuel ja/nej om kunden ønsker at markedsføre produktet – tilbagemelding.

Fra “Indsats planen” der er tovholder for alle relaterede oplysninger og/eller via et Dashboard, kan nemt fås et overblik over den igangværende indsats. Indsatsen og resultatet kan naturligvis også ses på den enkelte kunde.

Så ganske enkel og effektiv.

B2B Sales Dynamics CRM Modul 2

Har du brug for at kunne optage en ordre eller ordrekladde vil dette også være muligt. Ordreoptagelsen kan tage udgangspunkt i en kampagne eller udvalgte varer. Dynamics 365 danner en ordrekladde der kan integreres med ERP-systemet.

Field Sales Management