Menu

Dynamics 365 Customer Service

Dynamics 365 Customer Service hjælper din virksomhed med at holde fuld styr på de igangværende service aktiviteter. Alle informationen om servicen er nemt tilgængelige. Indkomne services kan lægges i køer, fra køen kan opgaven planlægges, der er altid en opdateret status for opgaven. Du kan nemt finde tilknyttede e-mails, hvornår der planlægges next action og hvem der har ansvaret for next action. Dynamics 365 Customer Service kan typisk anvendes til:

 • Indkomne forespørgsler til kunde service teamet
 • Håndtering og prioritering af indkomne hotline/support opgaver
 • Håndtering af serviceopgaver, planlægning af serviceopgaver, udarbejdelse af servicerapporter og indberetning af forbrugt tid og materiale.
 • Håndtering af indkomne reklamationer.

Nedenstående kan du se en kort video over hvordan man manuelt håndterer sager i CRM. Men der ligger naturligvis mange andre funktioner som kan kombineres med nedenstående.

Dynamics 365 Customer Service – hotline og support

C2-Relations har blandt andet implementering Dynamics 365 Customer Service løsninger til håndtering af alle indkomne hotline- og support opgaver. Løsningerne indeholder:

 • Modtagne e-mail modtages i Outlook eller i en kø i CRM – e-mailen konverteres til en sag og kunder modtager en bekræftelse på at sagen er oprettet
 • Sagen tilknyttes en konsulent og planlægges, opgaven løses eller sendes videre til level 2 support eller konsulent bookes til besøg hos kunden
 • Når sagen afsluttes indberettes timer og eventuel materiale forbrug og gøres klar til fakturering – afhænger om der er tilknyttet en service kontrakt
 • Kunden modtager en meddelelse om at sagen lukkes, hvad årsagen til problemet var og eventuel oversigt over fakturering.

Dynamics 365 Customer Service kan naturligvis og håndtere om der er tale om en opgaver der udføres som en del af service kontrakt og om kontrakten har tilknyttet SLA (garanteret reaktionstid). Er der tilknyttet en specifik maskine/anlæg/plant kan disse håndteres i et anlægs/maskinkartotek. Maskinen/anlægget kan tilknyttes den enkelte sag og dermed opsamles der historik under den enkelte maskine/anlæg.

Dynamics 365 Customer Service – håndtering af field service opgaver

Er der tale om håndtering og planlægning af Service/Montage opgaver kan man anvende Dynamics 365 Customer Service eller Dynamics 365 Field Service. Om der vælges Dynamics 365 Customer Server eller Field Service afhænger meget opgaven kompleksitet og krav til styring af service. Customer Service modulet er ideelt til virksomheder med et mindre antal servicemontører og følgende funktionalitet anvendes typisk:

 • Modtagelse af indkomne service request via telefon eller e-mail samt tilbagevende service besøg med fastlagte service intervaller
 • Planlægning opgaver – anvendelse af drag & drop kalender med mulighed for at flytte aftalt besøgsdag og montør, evt. med understøttelse af workflow til advisering af kunde
 • Mobil adgang før service montør til sag, maskin/anlægsdata samt kundedata
 • Service rapportering – tilbagemelding af opgave, time og materiale indberetning
 • Klargøring af faktureringsgrundlag til indlæsning i ERP systemet.

 

Få en uforpligtende snak

Vil du høre mere om vores kundetilpassede CRM løsninger? Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt