Menu

Field Sales Management Dynamics 365

Uanset om i er et lille eller et stort salgsteam der sælger B2B til f.eks. detailhandlen, vil Field Sales Management løsningen fra C2-Relations kunne effektivisere din hverdag. Løsningen baserer sig på velkendt teknologi – Dynamics 365.

Automatisering af besøgs- og indsatsplanlægning med baggrund i kundens potentiale, øger sælgeren og salgsledelsens effektivitet fra dag 1.

Løsningen er designet til mobile sælgere og er nem at tage i brug via tablet, iPad og Smartphone.

Indhold i løsningen:
– Automatiseret besøgsplanlægning på baggrund af kundens kategori, f.eks. A/B/C
– Automatisk planlægning af indsatser under hensyntagen til eksisterende besøg
– Visuel oversigt over kommende besøg via kortvisning
– Simpel rapportering over afholdte besøg og indsatser
– Via Dashboard har sælgeren og salgsledelsen konstant et opdateret overblik over aktivitetsniveauet.
Få tilsendt vores produktblad.

Læs også en alternativ beskrivelse B2B Sales Management løsningen via dette link.

Læs også om en af vores referencer Besko

Field Sales Management kategorisering

Indledningsvis kræves der, at der træffes en beslutning om hvordan kunderne skal kategoriseres. Det bør naturligvis ske ud fra kundens vurderede potentiale. Kategorierne kunne for eksempel være:

  • A-kunde høj potentiale
  • A-kunde normal potentiale
  • B-kunde høj potentiale
  • osv.

Til hver kategori tilknyttes et besøgsinterval og en planlægningshorisont. Herefter tildeles kunden/emnet en kategori og en første besøgsdato. Alle efterfølgende besøg sker automatisk.

Løsningen understøtter naturligvis flere kategorier såfremt en kunde har tilknyttet flere sælgere. Via kortvisning vil du kunne optimere din ruteplanlægning.

Field Sales Management prissætning

Field Sales Management prissættes som en fast pris pr. bruger pr. måned. Prisen indeholder en årlig opdatering og forbedring af løsningen samt løbende support.

Nem og gennemskuelig prisstruktur. Link til Field Sales Management prisblad.

 

Field Sales Management indsatsplanlægning

Udover de planlagte besøg kan der naturligvis opstå et behov for at planlægge ekstra indsatser/kampagner. Eller at besøgene skal indeholde en kampagneaktivitet. Oprettelse af en kampagne er simpel. Først vælges målgruppen, herefter selve indsatsen og perioden. Der vælges om det en den tilknyttede sælger der skal gennemføre indsatsen eller en anden medarbejder. Herefter sker all planlægning automatisk.

Field Sales Management ordreoptagelse

Ordreoptagelse kan håndteres på forskelligvis. Der kan for eksempel dannes en standard ordrekladde, hvor der blot skal tilføjes antal enheder og herefter kan ordren effektueres. Der kan oprettes flere ordretemplates eller en ordre kan dannes manuel.

Field Sales Management rapportering

All rapportering foregår via overskuelig Dashboard set henholdsvis fra en sælger og fra salgsledelsen.

Dashboardene indeholder:

  • Antal besøg pr. sælger pr. uge / måned / kvartal / år.
  • Antal indsatser pr. sælger pr. uge / måned / kvartal / år.
  • Gennemsnitlig antal kørte kilometer pr. besøg.
  • Andet.

Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 indeholder jo ikke kunne Field Sales Management. Via dette link kan du se hvilke andre muligheder der findes.

Læs også en alternativ beskrivelse B2B Sales Management løsningen via dette link.

Field Sales Management