Menu

Key Account Planlægning med Microsoft CRM

I samarbejde med Maersk Tankers har C2-Relations udviklet et Key Account Plannlægnings modul. Modulet håndterer Key Account Planer inden for en selvvalgt periode. Det er muligt at lave målsætninger for salgsfremmende aktiviteter og løbende at foretage en opfølgning på om aktiviteterne gennemføres som planlagt. Målsætningerne kan blandt andet være inden for præsentation af antal nye produkter, antal møder, udbygning i antallet af relationer til nøglepersoner, forventet stigning i salget m.m.  Udover planlægningen pr. kunde, kan de overordnede strategiske salgsmål indgå som en del af planen. Det betyder igen, at der opnås fuld indsigt i, hvorfor der outperformes eller underperformes i.f.t. den overordnede målsætning.

KEY ACCOUNT MANAGEMENT MED MICROSOFT CRM

Key Account Management modulet fra C2-Relations indeholder følgende hovedelementer:

  • Håndtering af strategiske målsætninger
  • Overordnet Account informationer, periode, overordnet målsætning, hvordan kundeteamet ønsker at nå målsætning og de enkelte delmål
  • Angivelse af hvem der udgør kundeteamet
  • Planlægning af periodens aktiviteter og løbende ajourføring af om de planlagte aktiviteter effektueres
  • Dashboard som giver et overordnet billede af de igangværende Account Planer.
C2-Relations har udviklet et standard modul der håndter Key Accounts i Dynamics CRM. Udfyld kontaktformularen til højre med bemærkning “Key Account Modul” så kontakter vi dig ganske uforpligtende eller ring på 3168 1300.

 

ACCOUNT PLAN MICROSOFT CRM

I forbindelse med oprettelse af en Account Plan angives der

  • En overskrift for account planen
  • Hvilken perioden account planen er gældende for
  • Eventuel hvilket segment planen vedrører
  • Hvem der er overordnet ansvarlig for planen
  • Plan status, er planen godkendt, aktiv eller afsluttet
KAP_billede_1 KAP_billede_2

KUNDETEAM & KEY ACCOUNT PLANER I MICROSOFT DYNAMICS CRM

Under Account Planen er der mulighed for at angive hvem kundeteamet til den pågældende kunde består af og hver der er en overordnet ansvarlig for kunden. Derudover er der oprettet en række tekstfelter hvori der er mulighed for at beskrive den overordnede målsætning, hvordan målsætning ønskes opnået og hvilke delmål der er for Account Planen. Herudover kan der løbende skrives noter til de enkelte punkter.

ACCOUNT PLAN ACTIONS I CRM

For at styre de enkelte aktiviteter og for at kunne følge med i om alle planlagte aktiviteter bliver gennemført til tiden anvendes standard aktivitets funktionaliteten. Der sker en løbende optælling af det samlede antal aktiviteter, hvilke aktiviteter der er gennemført, hvilke aktiviteter der er planlagt og hvilke forfaldne aktiviteter der mangler at blive gennemført. -For at illustrere status på de enkelte Key Account Planer bruges standard

MS CRM Dashboard funktionalitet.

Account_Plan_Dashboard

Få en uforpligtende snak

Vil du høre mere om vores Dynamics 365 kompetencer? Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt